Disclaimer

Ang Divisoria Tips ay gumagamit ng referral commission para kumita, na nangangahulugang kapag nag-sign up ka gamit ang mga banner at mga link na aming ibinibigay, maaari itong magresulta sa Divisoria Tips bilang iyong upline at kumita ng komisyon tuwing makakakuha ka o bumili.

Tinatanggap din ng blog na ito na ang advertising at sponsorship ay hindi makakaimpluwensya sa pagsusuri ng nilalaman na ginawa ng blog. Ang Divisoria Tips ay hindi nabayaran upang magbigay ng mga detalyadong review. Ang mga review na ipinahayag sa blog na ito ay batay sa karanasan at pananaliksik ng blogger.